Vilken ras använder ni er av?
Vi använder oss i dagsläget av rasen Ross 308 men är på gång att börja föda upp Rowan Ranger. Vi jobbar även aktivt med att försöka ta fram en egen ras och hitta alternativ till den industriella kycklingen. Vår förhoppning är att börja kläcka våra egna ägg för uppfödning och gå tillbaka till de gamla raserna som Maran, Rhode Island Red, Vit Bresse med mera. 

 

Vad är det för skillnad på er kyckling och de andra om det är samma ras?
Det finns flera skillnader. Först och främst så får våra kycklingar leva längre, gå fritt ute och vistas i en mindre stressad miljö. Vi har också eget slakteri där vi hanterar varje kyckling för hand med stor respekt och i en så lugn miljö som möjligt, inga stora maskiner som lastar och slaktar. Detta gör att vår kyckling smakar godare, både av etiska skäl och för den stressfria uppfödningen gör att kycklingen får en bättre smak.

Hur lever era kycklingar?
Våra kycklingar lever i mindre grupper med mellan 800-1350 fåglar i samma stall, och det gör att de får mer än tre gånger så stor yta att röra sig på som i de konventionella kycklingstallarna. De har även tillgång till att gå ut och in helt fritt (förutom nattetid). Vi har heller ingen ljusstyrd dygnsrytm i husen för kycklingarna för att de skall få en så naturliga dygnsrytm som möjligt. Alltså inte ett stall med lampor som reglerar när kycklingen skall vara vaken eller sova. Det gör att kycklingen får en mer naturlig inställning till mat och äter inte lika mycket som de kycklingar som till exempel de stora aktörerna har. De lever också i snitt 30 dagar längre och får växa i en mer sund takt. Att de har större ytor att röra sig på gör att de bygger upp mer muskler som kan bära upp kycklingen.

Vad använder ni för foder?
Vi odlar spannmål hemma på gården och det är helt fritt från antibiotika, GMO och fiskmjöl. Vi köper även in ett färdigt vegetabiliskt foder som är fritt från fiskmjöl, antibiotika och Koccidiostatika (en medicin som används förebyggande syfte hos fjäderfä, det är inte klassat som antibiotika men har en liknande effekt), det är också helt fritt från andra tillväxtpreparat. 

Är kycklingarna svenska?
Alla matkycklingar i Sverige härstammar från avelsdjur som är importerade från Storbritannien. Avelsdjuren kommer till Sverige, sitter i karantän under de första 8 veckorna och börjar sedan värpa ägg. De kycklingar som kläcks växer sedan upp och lägger de ägg vars kycklingar till sist blir matfågel. Våra kycklingar som vi föder upp är alltså kläckta i Sverige och även deras föräldradjur är kläckta i Sverige.

Vi hämtar våra kycklingar när de bara är några timmar gamla från SweHatchs kläckeri i Väderstad.

Finns den resistenta bakterien ESBL i era kycklingar?
Den kan finnas ja. På de prover som gjorts kan det vara så att upp till 30 % av alla kycklingar i Sverige är bärare av ESBL-bakterien. Dock så dör bakterien vid upphettning. Därför är det extremt viktigt med god kökshygien, inte använda samma skärbräda och kniv till kyckling som till annan mat och att kycklingen blir genomstekt, över 70’c. Vi jobbar som sagt med att försöka få fram en helt ny ras som är fri från den resistenta bakterien.

 

För mer information angående ESBL hänvisar vi till Statens Veterinärmedicinska Anstalt "SVA"

Klicka här för att läsa mer!

Våra produkter

Nyheter & Media